Tonsarne Talking Point 

Born/født  August 17th. 2012.

Breeder/oppdretter Toni Teasdale, England.